Підприємців Вінниччини закликають долучатися до розробки нової Стратегії розвитку МСП регіону на період до 2020 року

Відбулося чергове засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку МСП Вінницької області на період до 2020 років. На даному етапі розробки, ми закликаємо підприємців Вінниччини надсилати нам свої пропозиції та зауваження. 

На зустрічі робочої групи, яка відбулася 23 березня 2017, року обговорювали SWOT аналіз МСП Вінницької області, складений за безпосередньої участі членів групи. Якщо відкинути традиційні ознаки МСП, які притаманні усім регіонам України, то для Вінницької області можна відзначити певні особливі риси.

До сильних сторін МСП Вінничини можна віднести:

  • Здатність надавати послуги у невеликих об’ємах у віддалених чи невеликих населених пунктах;
  • Готовність розвивати нові напрямки бізнес-діяльності, налагоджувати випуск нової продукції невеликими партіями.

До слабких сторін відносимо:

  • Незахищеність дрібних товаровиробників у стосунках із національними торговельними мережами;
  • Низький рівень розвитку логістики, що особливо критично для с/г підприємств.

До можливостей:

  • Збільшення фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад в результаті децентралізації;
  • Зниження рівня тінізації економіки регіону;
  • Використання наявного потенціалу агропромислового комплексу та сфери туризму.

До загроз відносяться:

  • Подальше збільшення розміру мінімальної заробітної плати;
  • Невідповідність величини штрафних санкцій характеру та масштабам порушень;
  • Посилення акценту на покарання (штрафи і санкції) на противагу заходам попередження відповідних порушень.

На основі цього будуватиметься дерево цілей, з тим щоб підтримати сильні сторони, подолати слабкі, використати можливості та мінімізувати загрози.
Як будується система цілей – дивіться в презентації. Пропонуємо зворотній зв'язок з нашими експертами, які розробляють документ, за допомогою гугл форми, яку можна знайти за посиланням 
 

Стратегія розвитку МСП Вінницької області на період до 2020 року: Цілі та завдання (пропозиції для обговорення) from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій


 

Розділи за темами

Читайте також