Донбас: Щорічна оцінка ділового клімату 2016 рік (інфографіка)

Дані, які експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в рамках Програми USAID ЛЕВ зібрали в процесі підготовки Щорічної оцінки ділового клімату, дозволили підготувати огляд Донецької та Луганської областей стосовно таких показників, як: Ділове середовище, Перешкоди для МСП, Ставлення бізнесу до держави, Очікувані реформи, Портрет сектору МСП, Ринки та зростання МСП, Регуляторний клімат та Державний нагляд.

Економічна ситуація в областях східної України складніша, ніж в країні загалом, але як і по всій державі в цілому, малі та середні підприємства цього регіону мають позитивні очікування у коротко-та довгостроковому плані.

Донецька область

У Донецькій області малі та середні підприємства (МСП) переважно негативно оцінюють як поточне загальноекономічне середовище, так і власну фінансово-економічну ситуацію. Тому відповідні індекси (індекс оцінки поточного стану ділового середовища, який становить -0,45, та індекс оцінки поточної фінансово-економічної ситуації, що дорівнює -0,23) в області нижчі, ніж в середньому в Україні.

Однак вже у короткострокових очікуваннях щодо змін фінансово-економічної ситуації серед бізнесу Донецької області переважає оптимізм, тому відповідний індекс очікуваних змін фінансово-економічної ситуації має позитивне значення (+0,07).

Ще більше оптимістичних очікувань МСП області мають у довгостроковому плані: більшість з них сподівається збільшити обсяги ділової активності протягом наступних двох років. Через це відповідний індекс очікуваних змін ділової активності у Донецькій області становить +0,39, як і в середньому в Україні.

Бізнес Донецької області сильніше відчуває негативний вплив війни та політичної нестабільності, ніж МСП в середньому в Україні. Дві найбільші проблеми для МСП області – це війна та низький попит на ринку, в той час як в цілому в Україні проблема низького попиту має найбільше значення для МСП.

Як і в Україні загалом, вагомими перешкодами для розвитку МСП Донеччини є високі ставки податків, складність їх адміністрування та інфляція.

Подібно до МСП в загальному в Україні, МСП Донецької області очікують від держави насамперед не прямої підтримки підприємств, а створення сприятливих умов для їх діяльності. Трьома найбільш очікуваними кроками державної політики з точки зору МСП як України загалом, так і зокрема Донеччини, є дерегуляція, спрощення податкового адміністрування та створення єдиного інформаційного ресурсу, де можна дізнатися про зміни законодавства та умови ведення бізнесу.

   

   

   

   

 

Луганська область

Більшість МСП Луганської області вважає загальноекономічне середовище для ведення бізнесу негативним, в результаті чого значення відповідного індексу оцінки загальноекономічного середовища для МСП області складає -0,5, що менше, ніж в середньому в Україні.

Власну фінансово-економічну ситуацію МСП області також оцінюють здебільшого негативно, а у прогнозах щодо її змін у найближчому майбутньому частка оптимістів в області лише незначно перевищує частку песимістів, через що короткостроковий індекс очікуваних змін фінансово-економічної ситуації знаходиться близько рівня нуля (+0,03).

Проте якщо йде мова про очікування у довгостроковому плані, серед представників бізнесу області значно більше оптимістів. Індекс очікуваних змін ділової активності на наступні два роки в області складає +0,33, що практично відповідає значенню цього індексу в середньому в Україні. Це означає, що більшість опитаних підприємств Луганщини планує збільшити обсяги своєї ділової активності протягом наступних двох років.

Як і для підприємств в цілому в Україні, проблема низького попиту є найбільш гострою для МСП Луганської області. Однак на відміну від МСП в середньому в Україні, для бізнесу області війна та нестабільна політична ситуація є набагато більшими перешкодами та займають, відповідно, друге та третє місце у рейтингу факторів, що перешкоджають зростанню МСП.

Крім цього, МСП Луганської області більше порівняно із МСП у загальній вибірці відчувають негативний вплив таких перешкод як інфляція та обтяжливе податкове адміністрування, але менший вплив таких перешкод, як часті зміни регуляторного законодавства та регуляторний тиск.

Дев’ять з десяти МСП Луганської області погоджуються з тим, що держава повинна, насамперед, проводити сприятливу політику для всіх підприємств, а не надавати пряму підтримку окремим з них.

Реформи дерегуляції та спрощення податкового адміністрування є найбільш очікуваними для МСП Луганської області, як і для опитаних МСП в Україні загалом.

   

   

   

   
 

У рейтингу областей за бізнес-кліматом Донецька та Луганська області зайняли 23 та 24 місця відповідно. Нижче - лише Харківська область (25 місце).

Розділи за темами

Читайте також