Регіональний профіль МСП Вінницької області (2016/2017 роки)

Профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП.

Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Вінницької області відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного розвитку регіону. За підсумками 2016 року на малі та середні підприємства припадало 71,3% від загального обсягу реалізації продукції підприємств Вінниччини.
 
МСП виконують важливу соціальну функцію. У 2016 році у секторі було зайнято 122,8 тис. осіб, або 19,5% від усіх зайнятих працездатного віку (84,7% від усіх зайнятих на підприємствах).
 
Майже третина малих підприємств регіону у 2016 році працювали у сільському господарстві (29,1%), а ще чверть – у сфері торгівлі (24,8%). На промисловість та будівництво припадало, відповідно, 12,5% та 6,7%. Ринок більшості МСП регіону (51,1%) обмежений власним регіоном.
 
На розвиток МСП Вінниччини у 2016 році впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Основними перешкодами для розвитку сектору є брак попиту, високі ставки податків та нестабільна політична ситуація.

Регіональний профіль МСП Вінницької області (2016/17 роки) from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
 

Розділи за темами

Читайте також