Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2016/17 роки)

Профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП.

Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Тернопільської області відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного розвитку регіону. За підсумками 2016 року, на малі підприємства припадало 33,5% від загального обсягу реалізованої продукції підприємств Тернопільщини.

Малі підприємства регіону виконують важливу соціальну функцію. У 2016 році вони забезпечували роботою 27,6 тис. осіб або 38,8% від усіх зайнятих на підприємствах (6,9% від усіх зайнятих працездатного віку).

У 2016 році майже чверть малих підприємств регіону працювала в сільському господарстві (23,4%). На торгівлю та промисловість припадало, відповідно, 19% та 16,1%. Ринок більшості МСП Тернопільщини (56,6%) обмежений власним регіоном.

На розвиток МСП Тернопільщини в 2016 році впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Зокрема, головними перешкодами для розвитку були і є брак попиту, нестабільна політична ситуація та високі ставки податків. 

Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2016/17 роки) from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Розділи за темами

Читайте також