Регіональний профіль МСП Львівської області (2016/2017 роки)

Профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП.

Суб'єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Львівської області відіграють значну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. У 2016 році на суб’єкти МСП Львівщини припадало 77,1% обсягу реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання регіону.

Суб’єкти МСП регіону виконують важливу соціальну функцію. У 2016 році в секторі було зайнято 396 тис. працівників, що становило 91,6% усіх занятих на суб’єктах господарювання області.

У 2016 році 27,4% малих підприємств регіону працювали у сфері торгівлі, тоді як на промисловість та сільське господарство припадало відповідно 13,7% та 7,5%. Ринок майже половини суб’єктів МСП Львівщини обмежений власним регіоном.

На розвиток МСП Львівщини в 2016 році більшою мірою впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Основними перешкодами в розвитку МСП є брак попиту, нестабільна політична ситуація, високі податки та недостатня кількість кваліфікованих працівників.

 

Регіональний профіль МСП Львівської області (2016/2017 роки) from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Розділи за темами

Читайте також