Регіональний профіль МСП Київської області (2015/2016 роки)

Профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП у регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП.

Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Київської області відіграють особливу роль у забезпеченні економічного розвитку регіону. За підсумками 2015 року на МСП припадало 55,7% від обсягу реалізованої продукції на Київщині. Майже 57% МСП регіону планують розширювати свою діяльність упродовж наступних двох років.

МСП виконують важливу соціальну функцію. За підсумками 2015 року у секторі було зайнято 327,5 тис. осіб, що становило 73,9% від усіх занятих на суб’єктах господарювання.

Майже половина суб’єктів малого підприємництва в 2015 році працювала у сфері торгівлі (47,2%). На промисловість та транспорт припадало, відповідно, 7,2% та 6,9%. Ринок збуту більшості МСП Київщини (56%) обмежений власним регіоном.

На розвиток МСП Київської області в 2015 році більшою мірою впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Основними перешкодами є брак попиту, нестабільна політична ситуація, а також високий податковий тягар (як величина податків, так і складність їх адміністрування).

При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент його написання статистичні дані. Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП у 6-10 місяцях з моменту закінчення звітного періоду, у цьому випуску Профілю використано статистичні дані станом на травень 2017 року. У Профілі використано також дані опитування підприємств та підприємців «Щорічна оцінка ділового клімату», проведеного в грудні 2016 – січні 2017 року.

 

Регіональний профіль МСП Київської області (2015/2016 роки) from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Розділи за темами

Читайте також