Державна підтримка малого та середнього підприємництва

Кроки, що необхідно здійснити

1
Визначити засади

Визначити засади цілісної політики щодо МСП, які повинні стати основою прийняття рішень в цій сфері, розробки відповідних нормативно-правових актів тощо

2
РОЗРОБИТИ НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ

Розробити Національну стратегію розвитку малого та середнього бізнесу у відповідності до принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи (The Small Business Act for Europe) та План дій з її реалізації

3
Розробити регіональну політику

Розробити регіональну політику підтримки МСП відповідно до визначених засад та принципів Акта про малий бізнес для Європи

 • Хто відповідальний

  Прийняти Стратегію розвитку МСП Тернопільської області на 2016-2020 роки

  Імплементація розробленої регіональної політики підтримки МСП

  Імплементація розробленої регіональної політики підтримки МСП

 • Що ми зробили

  1. Увійшли до складу робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки

  2. Розробили проект Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки, першої в Україні Стратегії підтримки МСП, побудованої на принципах Акту про малий бізнес для Європи

  3. Підготували План реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки (план схвалено та взято "до виконання")

  4. Підготували рекомендації до розробки аналогічних стратегій в майбутньому. Ці рекомендації базуються на напрацьованому практичному досвіді з розробки Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки та враховують регіональний вимір Акта про малий бізнес для Європи

  5. Увійшли до складу робочої групи та розпочали розроблення проекту Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Херсонській області на 2016-2020 роки

  6. Отримали запит від Київської ОДА на розробку Стратегії розвитку Київської області на 2016-2020 роки 

4
Вдосконалити системи моніторингу та оцінки

Створити дієву систему моніторингу та оцінки реалізації політики підтримки МСП на національному та місцевому рівнях  

 • Хто відповідальний

  Використати рекомендовані інструменти при проведенні моніторингу та оцінки політики підтримки МСП

  Розширити набір індикаторів розвитку МСП

 • Що ми зробили

  1. Підготовлено рекомендації до вдосконалення чинної системи моніторингу та оцінки розвитку МСП

  2. Розроблено рекомендації з підготовки профілю МСП як інструменту моніторингу та оцінки розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні.

  3. Підготовлено профіль МСП Тернопільської області, який дозволить відслідковувати зміни, що відбулись в секторі МСП, в тому числі завдяки реалізації заходів Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки

  4. Розпочато підготовку профілю МСП Херсонської області. 

  5. Отримано запит на розробку профілю МСП Київської області. 

  6. Заплановано підготувати аналогічні профілі для решти регіонів-партнерів. 

Анкета

Бажаєте приєднатися? Заповніть анкету

Новини

Публікації