Державна підтримка малого та середнього підприємництва

Кроки, що необхідно здійснити

1
Визначити засади

Визначити засади цілісної політики щодо МСП, які повинні стати основою прийняття рішень в цій сфері, розробки відповідних нормативно-правових актів тощо

2
Розробити національну політику

Розробити Національну стратегію розвитку малого та середнього бізнесу у відповідності до принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи (The Small Business Act for Europe) та План дій з її реалізації

 • Хто відповідальний

  Розробити та імплементувати Національну стратегію розвитку малого та середнього бізнесу

  Затвердити Національну стратегію розвитку малого та середнього бізнесу

 • Що ми зробили

  1. Здійснювали консультативну підтримку з розробки Стратегії та Плану дій

  2. Взяли участь у публічних обговореннях проекту Стратегії, підготовленої МЕРТ

  3. Підготували консолідовані рекомендації від Програми USAID ЛЕВ

          17 листопада 2016 року МЕРТ презентував Стратегію розвитку МСП 2020, до якої увійшли стратегічні цілі, якими займається Програма USAID ЛЕВ

3
Розробити регіональну політику

Розробити регіональну політику підтримки МСП відповідно до визначених засад та принципів Акта про малий бізнес для Європи

 • Хто відповідальний

  Прийняти Стратегію розвитку МСП Тернопільської області на 2016-2020 роки

  Імплементація розробленої регіональної політики підтримки МСП

  Імплементація розробленої регіональної політики підтримки МСП

 • Що ми зробили

  1. Тернопільська область: увійшли до складу робочої групи, розробили Проект та підготували План реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки (Стратегію прийнято на сесії Тернопільської обласної ради). Стали співорганізатором Міжнародного інвестиційного форуму "Ternopilshchyna Invest 2016"

  2. Підготували рекомендації до розробки аналогічних стратегій в майбутньому. Ці рекомендації базуються на напрацьованому практичному досвіді з розробки Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки та враховують регіональний вимір Акта про малий бізнес для Європи

  3. Херсонська область: увійшли до складу робочої групи, розробили проект Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Херсонській області на 2016-2020 роки та провели обговорення тексту документу на публічній дискусії у Херсоні (докмент чекає на схвалення Херсонською обласною радою). Надали підтримку у проведенні ІХ Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти".

  4. Черкаська область: отримали запит від Черкаської ОДА на розробку Стратегії розвитку МСП області на 2016-2020 роки та профілей (експортного та МСП), розробили проект документу та провели обговорення Стратегії на публічній дискусії у Черкасах (Стратегію прийнято на сесії Черкаської обласної ради). 

  5. Вінницька область: увійшли до складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку МСП Вінницької області, розробили проект Стратегії та провели обговорення тексту документу на публічній дискусії у Вінниці (докмент чекає на схвалення Вінницькою обласною радою).

  6. Київська область: отримали запит від Київської ОДА та увійшли в робочу групу з розробки Стратегії розвитку Київської області на 2016-2020 роки.

4
Вдосконалити системи моніторингу та оцінки

Створити дієву систему моніторингу та оцінки реалізації політики підтримки МСП на національному та місцевому рівнях  

Анкета

Бажаєте приєднатися? Заповніть анкету

Новини

Публікації