Зовнішня реклама

Кроки, що необхідно здійснити

1
Визначити на рівні закону єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами

Встановити законом чіткий і прозорий порядок видачі дозволів у сфері розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та про адміністративні послуги.

 • Хто відповідальний

  Ухвалити проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

  Підписати проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

  Забезпечити приведення підзаконних актів до внесених змін прийнятих проектом Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

 • Що ми зробили

  1. Провели технічні консультації з ексертами та виробили концепптуальні підходи до врегулювання і вирішення існуючих проблем (розробили стислий виклад проблеми і бачення її вирішеннятехнологічний паспорт врегулювання проблем у сфері розміщення зовнішньої та концепцію законопроекту).

  2. Провели національний круглий стіл за участі представників бізнес-середовища, органів місцевого самоврядування та експертів, на якому представили концепцію вирішення проблем у сфері регулювання зовнішньої реклами.

  3. Сформували робочу групу експертів для напрацювання механізмів врегулювання існуючих проблем у сфері зовнішньої реклами та підготовки законопроекту (експерти Програми USAID ЛЕВ, представники профільних національних та місцевих бізнес-асоціацій, представники операторів зовнішньої реклами).

  4. Підготували базову версію проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами", який передбачає:

  - приведення процедур видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

  - прозорий і публічний порядок планування розміщення засобів зовнішньої реклами, який забезпечить узгодження і збалансування інтересів місцевої громади і бізнесу;

  - чіткий і комплексний порядок видачі (відмови у видачі і анулювання) дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

  - децентралізацію, оптимізацію та цілковиту відкритість дозвільно-погоджувальних процедур у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - запровадження елементів саморегулювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - внесення змін у суміжні акти законодавства з метою комплексного забезпечення регулювання сфери зовнішньої реклами.

2
Удосконалити типові правила розміщення зовнішньої реклами

Розробити і затвердити нову редакцію типових правил розміщення зовнішньої реклами з метою комплексного та чіткого врегулювання відносин у сфері розміщення зовнішньої реклами, ефективного впровадження законодавчого порядку розміщення зовнішньої реклами на місцевому рівні.

 • Хто відповідальний

  Затвердити нову редакцію Типових правил розміщення зовнішньої реклами

 • Що ми зробили

  1. Провели декілька раундів обговорення і доопрацювання (удосконалення) базової версії Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами" з експертами та із представниками профільних бізнес-асоціацій.

  2. Представили і обговорили законопроект в рамках дискусійної панелі під час проведення Міжнародної виставки реклами та маркетингу REX-2016.

  3. Експерти Програми розробили та представили шляхи врегулювання проблем розміщення зовнішньої реклами. Зокрема, було презентовано пропозиції, які стосуються внесення правок до 9 Законів України, зокрема, «Про рекламу», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо. Експерти пропонують низку змін, які зможуть вирішити проблеми у цій сфері.

  Серед пропозицій: розмежувати регулювання розміщення зовнішньої реклами і вивісок та табличок (для останніх встановлюються чіткі вимоги і не передбачено отримання дозволів). Окрім того, важливо запровадити єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами (з урахуванням відмінностей процедури в межах і поза межами населених пунктів). Також необхідно встановити на рівні закону основні етапи процедури, порядок отримання необхідних погоджень, перелік документів для отримання дозволів (продовження, внесення змін до дозволів) на розміщення зовнішньої реклами.

  4. Підготували базову версію проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами", який передбачає:

  - приведення процедур видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

  - прозорий і публічний порядок планування розміщення засобів зовнішньої реклами, який забезпечить узгодження і збалансування інтересів місцевої громади і бізнесу;

  - чіткий і комплексний порядок видачі (відмови у видачі і анулювання) дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

  - децентралізацію, оптимізацію та цілковиту відкритість дозвільно-погоджувальних процедур у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - запровадження елементів саморегулювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - внесення змін у суміжні акти законодавства з метою комплексного забезпечення регулювання сфери зовнішньої реклами.

  Реалізація цих пропозицій дозволить суттєво зменшити корупцію та впорядкувати відносини у сфері зовнішньої реклами, спростити доступ суб’єктів господарювання (особливо малого і середнього бізнесу) до засобів та можливостей рекламування товарів (робіт, послуг), що покращить правові й економічні умови для розвитку конкурентного ринку послуг зовнішньої реклами.

3
Забезпечити розвиток адміністративних послуг у сфері розміщення зовнішньої реклами

Розробити і впровадити інформаційні та технологічні картки з описом процедури надання адміністративних послуг з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами; сприяти розвитку системи надання таких послуг та підвищенню їх якості на місцевому рівні.

 • Хто відповідальний

  Розробити і запровадити інформаційні і технологічні картки надання адміністративних послуг

 • Що ми зробили

  1. Провели низку робочих зустрічей із представниками Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: обговорили існуючі проблеми у сфері зовнішньої реклами та механізми їх врегулювання, що закладені закладені у законопроекті.

  2. Здійснили експертизу проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами», розробленого Міністерством економічного розвитку та торгівлі України: надали експертний висновок з пропозиціями і рекомендаціями щодо удосконалення документу.

  3. Експерти Програми розробили та представили шляхи врегулювання проблем розміщення зовнішньої реклами. Зокрема, було презентовано пропозиції, які стосуються внесення правок до 9 Законів України, зокрема, «Про рекламу», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо. Експерти пропонують низку змін, які зможуть вирішити проблеми у цій сфері.

  Серед пропозицій: розмежувати регулювання розміщення зовнішньої реклами і вивісок та табличок (для останніх встановлюються чіткі вимоги і не передбачено отримання дозволів). Окрім того, важливо запровадити єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами (з урахуванням відмінностей процедури в межах і поза межами населених пунктів). Також необхідно встановити на рівні закону основні етапи процедури, порядок отримання необхідних погоджень, перелік документів для отримання дозволів (продовження, внесення змін до дозволів) на розміщення зовнішньої реклами. 

  Реалізація цих пропозицій дозволить суттєво зменшити корупцію та впорядкувати відносини у сфері зовнішньої реклами, спростити доступ суб’єктів господарювання (особливо малого і середнього бізнесу) до засобів та можливостей рекламування товарів (робіт, послуг), що покращить правові й економічні умови для розвитку конкурентного ринку послуг зовнішньої реклами.

  4. Підготували базову версію проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами", який передбачає:

  - приведення процедур видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

  - прозорий і публічний порядок планування розміщення засобів зовнішньої реклами, який забезпечить узгодження і збалансування інтересів місцевої громади і бізнесу;

  - чіткий і комплексний порядок видачі (відмови у видачі і анулювання) дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

  - децентралізацію, оптимізацію та цілковиту відкритість дозвільно-погоджувальних процедур у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - запровадження елементів саморегулювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - внесення змін у суміжні акти законодавства з метою комплексного забезпечення регулювання сфери зовнішньої реклами.

Анкета

Бажаєте приєднатися? Заповніть анкету

Новини

Публікації