Зовнішня реклама

Кроки, що необхідно здійснити

1
Визначити на рівні закону єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами

Встановити законом чіткий і прозорий порядок видачі дозволів у сфері розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та про адміністративні послуги.

 • Хто відповідальний

  Ухвалити проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

  Підписати проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

  Забезпечити приведення підзаконних актів до внесених змін прийнятих проектом Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами"

 • Що ми зробили

  1. Провели технічні консультації з ексертами та виробили концепптуальні підходи до врегулювання і вирішення існуючих проблем (розробили стислий виклад проблеми і бачення її вирішеннятехнологічний паспорт врегулювання проблем у сфері розміщення зовнішньої та концепцію законопроекту).

  2. Провели національний круглий стіл за участі представників бізнес-середовища, органів місцевого самоврядування та експертів, на якому представили концепцію вирішення проблем у сфері регулювання зовнішньої реклами.

  3. Сформували робочу групу експертів для напрацювання механізмів врегулювання існуючих проблем у сфері зовнішньої реклами та підготовки законопроекту (експерти Програми USAID ЛЕВ, представники профільних національних та місцевих бізнес-асоціацій, представники операторів зовнішньої реклами).

  4. Підготували базову версію проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання розміщення зовнішньої реклами", який передбачає:

  - приведення процедур видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

  - прозорий і публічний порядок планування розміщення засобів зовнішньої реклами, який забезпечить узгодження і збалансування інтересів місцевої громади і бізнесу;

  - чіткий і комплексний порядок видачі (відмови у видачі і анулювання) дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

  - децентралізацію, оптимізацію та цілковиту відкритість дозвільно-погоджувальних процедур у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - запровадження елементів саморегулювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

  - внесення змін у суміжні акти законодавства з метою комплексного забезпечення регулювання сфери зовнішньої реклами.

2
Удосконалити типові правила розміщення зовнішньої реклами

Розробити і затвердити нову редакцію типових правил розміщення зовнішньої реклами з метою комплексного та чіткого врегулювання відносин у сфері розміщення зовнішньої реклами, ефективного впровадження законодавчого порядку розміщення зовнішньої реклами на місцевому рівні.

3
Забезпечити розвиток адміністративних послуг у сфері розміщення зовнішньої реклами

Розробити і впровадити інформаційні та технологічні картки з описом процедури надання адміністративних послуг з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами; сприяти розвитку системи надання таких послуг та підвищенню їх якості на місцевому рівні.

 • Хто відповідальний

  Розробити і запровадити інформаційні і технологічні картки надання адміністративних послуг

 • Що ми зробили

  1. Провели низку робочих зустрічей із представниками Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: обговорили існуючі проблеми у сфері зовнішньої реклами та механізми їх врегулювання, що закладені закладені у законопроекті.

  2. Здійснили експертизу проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами», розробленого Міністерством економічного розвитку та торгівлі України: надали експертний висновок з пропозиціями і рекомендаціями щодо удосконалення документу.

Анкета

Бажаєте приєднатися? Заповніть анкету

Новини

Публікації