Контекст. Чому ми прагнемо розвивати середовище для малого та середнього бізнесу?

Бізнес-середовище є невід’ємною складовою інвестиційного клімату держави і визначається як комплекс правових, інституційних і регулюючих умов, що спрямовують підприємницьку діяльність. Малий і середній бізнес (МСБ) є соціально-економічним фундаментом, на якому будується сучасна успішна держава. Цей сектор, багато в чому, визначає темпи економічного зростання, а також виконує важливу соціальну функцію вирішення проблем зайнятості шляхом створення нових робочих місць. Підприємці з сектору МСБ є основою формування середнього класу в країні.

Поряд з іншими ініціативами в галузі розвитку приватного сектора, бізнес-середовище впливає на продуктивність приватних підприємств, як у формальному, так і неформальному секторах економіки. Реформа бізнес-середовища у сфері МСБ сприяє становленню ринкових відносин, які заохочують конкуренцію і підвищують ефективність інших заходів у сфері соціально- економічного розвитку. Сприятливий діловий клімат є однією з передумов для економічного зростання і скорочення бідності.

Мета Програми “Лідерство в економічному врядуванні”

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях.

Програма надає унікальну можливість об’єднати зусилля активних та орієнтованих на реформи представників приватного, громадського і державного секторів. Програма покликана визначити адміністративні та регуляторні бар’єри, що стримують розвиток МСБ в Україні, та подолати їх шляхом розробки та впровадження необхідних законодавчих ініціатив та регуляторних процедур. Крім того, USAID ЛЕВ сприяє розвитку бізнес-асоціацій як рушійної сили на шляху впровадження прогресивних реформ.

Період впровадження Програми: 2014 – 2019 
 
Компоненти Програми
Компонент 1: Компонент 2:

Компонент 3:

Визначення адміністративних та регуляторних заходів з метою подолання бар’єрів, що стримують розвиток МСБ

Підтримка у підготовці та впровадженнім ефективного  законодавства та  регуляторних процедур

Організація сталого діалогу між приватним та державним секторами для розвитку бізнес-середовища

Діяльність:

▶ Виявлення  та аналіз бар'єрів, що перешкод-жають веденню бізнесу

▶ Проведення щорічного соціологічного дослідження з метою оцінки бізнес-клімату в Україні

▶ Розробка «дорожніх карт реформ» в пріоритетних сферах реформування

Діяльність:

▶ Розробка та просування законодавчих ініціатив для стимулювання розвитку та діяльності МСБ

▶ Технічна допомога, спрямована на впровадження чинного законодавства

▶Тренінги для представників місцевих та центральних органів влади з питань удосконалення регуляторних процедур

Діяльність:

▶ Проведення навчання представників бізнесу з питань аналізу проблем, притаманних МСБ

▶Підтримка проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на просування  реформ

▶Проведення семінарів і надання консультацій з питань виходу підприємств МСБ на зовнішні ринки

Цільові області:


Вінницька
Київська
Львівська
Тернопільська
Херсонська
 

 

 
 
 
 
Програма USAID ЛЕВ впроваджується
 
 
  Міжнародною благодійною організацією  «Фонд Східна Європа»  у партнерстві з:
 
 Громадською організацією «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій»
 
  Громадською організацією «Київський економічний інститут»